1789 Fransız Devrimi Şarkıları

1789 Fransız Devrimi’ni Bastille zindanına ve kalesine saldırarak, Paris’in yoksulları olan baldırıçıplaklar (sans-culottes) başlattı. Krallığa, feodalitenin ve kilisenin saltanatına onlar son verdiler. Versailles Sarayı’na onlar yürüdüler. Cumhuriyet uğruna, 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' uğruna onlar öldüler, öldürdüler.1789 Devrim Şarkıları onları anlatıyor.

Uyanın kulak verip sesimize

Kurtulun karanlığından gecenin

Dört elle sarılın haklarınıza

Güneşin ışığı hepimiz için.

Dipnot;Gerek konusu ve muhteşem Fransız Devrimi marşlarıyla kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir kitap.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !